Erciyes Üniversitesi'nden Hayvancılığın Geleceği İçin Büyük Çalışma
Klonbiyotek Biyoteknoloji kurucu üyesi ve Erciyes Üniversitesi Vete¬rinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğretim Üyesi ib¬rahim Sözdutmaz, buzağı ishali hastalığına ilişkin yaptıkları çalışmalarda hem erken tanı kovacak hem de bu işlemi kısa sürede ta¬mamlayarak veteriner hekimini en doğru şekilde yönlendirecek erken tanı prototipi hakkında bilgiler verdi.

Buzağı ishalinin hayvancılar için büyük problem oluşturduğunun ve beraberinde çok fazla kayıpları getirdiğinin altım çizen Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Doktora Öğ¬retim Üyesi İbrahim Sözdutmaz," Klonbiyotek Biyoteknoloji A.Ş olarak, TÜBİTAK 1512 sermaye desteği kapsamında kurulduk. Bu proje kapsamında, ülkemizin önemli bir problemi olan buzağı ishali ve sebep olan etkenleri, doğru ve hasta başındayken teşhis edebilecek bir kit geliştirme amacıyla şirketimiz kuruldu. Bu amaçla, önemli bir problem olan buzağı ishali ve bu hastalığın beraberinde getirdiği ka¬yıpları minimize etmek ve ülkemizin bu teşhis kitleri noktasında her¬hangi bir üretimi söz konusu değil. Bu bağlamda, ülkemizin dışa bağımlılığı azaltmak bağlamında da çalışmalar gerçekleştirdik" dedi. Yerli ve mili imkanlar dahilinde bu projenin, hem ülke ekonomisine hem de ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli katkı sağlayacağım söyleyen Doktora Öğretim Üyesi İbrahim Sözdutmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bölgemizdeki bu hastalığın görüldüğü yerlerden örnekler toplandı ve örneklerden farklı 4 örnek izole edilerek, daha sonrasında bu et¬kenlere karşı antikorlar geliştirilmek suretiyle de hızlı teşhis kiti geliş¬tirme süreci tamamlanmış oldu. Ürünümüz, hali hazırda geliştirilmiş durumda ve bu ürüne de Erciyes Teknopark tarafından kurulan ERBAN Melek Yatının Ağı yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım sonra¬sında da, 2019 yılı içerisinde seri üretime geçmek ve öncelikli olarak buzağı ishali ve bu Hastalığa sebep olacak etkenleri teşhis edecek kitleri onaya koymak, sonrasında da yerli ve milli imkanlar dahilinde ül¬kemizin ihtiyacı olan diğer hızlı tam kitlerini üretmeyi amaçlıyoruz. Bu noktadan hareketle de, hem ülke ekonomisine hem de ülke hayvancılığının gelişmesine de katkılar sağlamayı amaçlıyoruz."