HIZLI TANI KİTLERİ
Hızlı teşhis kitleri günümüzde gebelik, enfeksiyon, AIDS, tümör, kalp krizi, kimyasal/toksik kalıntı gibi alanlarda "hasta başı hızlı tanı kitleri" olarak kullanılmaktadır. Dünya hızlı teşhis kit pazarı, Market Analiz sonuçlarına göre her yıl büyümekte olup 2022 yılı için pazarın büyüklüğünün 8.24 Milyar Dolar hacmine ulaşacağı, Veteriner tanı kitlerinin ise bu hacim içerisinde 760 Milyon Dolarlık bir paya sahip olacağı öngörülmektedir. Ülkemiz hızlı teşhis kitleri pazarında ise yalnızca tüketici konumunda olup, beşeri ve hayvan pazarı için toplam 43 Milyon Dolar ithalat yapmaktadır. Bunun yaklaşık 5 Milyon Doları sadece hayvan sağlığına yönelik teşhis kitlerini kapsamaktadır.