KÖPEK HIZLI TANI TESTLERİ
• Rota Virus (CRV) Ag
• Corona Virus (CCV) Ag
• Distemper Virus (CDV) Ag (çok yakında)
• Parvo Virus (CPV) Ag (çok yakında)
• Corona (CCV) Ag + Rota (CRV) Ag (çok yakında)