KEDİ HIZLI TANI TESTLERİ
• İRota Virus Ag
• FIV Ab + FeLV Ag (çok yakında)
• Feline Infectious Peritonitis (FIP) Ab (çok yakında)
• Feline Corona Virus (FCoV) Ag (çok yakında)
• Feline Panleukopenia Virus (FPV) Ag (çok yakında)
• Toxoplasma Gondii (TOXO) Ag (çok yakında)
• Feline Calici Virus (FCV) Ag (çok yakında)